DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI DU LỊCH Cô Tô NHIỆM KỲ 2015 - 2020

TT Tên cơ sở  
1 Khách sạn Khánh Linh  
2 Khách sạn Hùng Phương  
3 Khách sạn Thanh Măng  
4 Khách sạn Hải Âu  
5 Nhà hàng Biển Đông  
6 Khách sạn Trung Liên  
7 Nhà hàng Sen Việt  
8 Tàu Havaco  
9 Karaoke VENUS  
10 Nhà hàng Úy Thanh  
11 Khách sạn Thành Đạt  
12 Khách sạn Green Co To  
13 KS Cô To Group  
14 KS Huyền Huy  
15 KS Phương Thúy  
16 KS Hải Dương  
17 KS Ngọc Nhàn  
18 KS Cô Tô Plaza  
19 Cô Tô Ecologe(Thành)  
20 Nhà hàng Biển xanh  
21 KS Tuấn Vũ  
22 KS Hồng Hà  
23 KS Điện Mừng  
24 KS Thái Hà  
25 KS Lan Quân  
26 KS Hoa Sen  
27 KS Châu Khanh  
28 Giặt là Thế Hải  
29 KS Phương Xuân  
30 Công ty TNHH vận tải Quang Minh  
31 Công ty cổ phần đầu tư Cô Tô( Hưng klong cũ)  
32 Mạnh Quang 886( Tuân tàu khách)  
33 KS Hoàng Gia(Hiền Hưng)  
34 Tàu Hoàng gia( Đào Vũng đục)  
35 Phùng Văn Tuấn (KDDVDL)  
35 Nhà nghỉ Việt Ánh  
36 Nhà nghỉ Hương Giang  
37 Karaoke Trường Oanh  
38 KS Ngọc Anh( Ngân)  
39 Tuấn xe điện  
40 Lộc Cô Tô con