Nhân ngày kỉ niệm vía Đức Quan Âm Bồ Tát

🙏🏻 Nhân ngày kỉ niệm vía Đức Quan Âm Bồ Tát 19/2 âm lịch.
Chư Tăng, Phật tử Chùa Trúc Lâm Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh xin phát nguyện được kiến tạo tôn tượng Đức Quan Âm Bồ Tát.
Tổng kinh phí là: 2,5 tỷ đồng (bao gồm khuôn viên sân tượng)
Cầu nguyện chư Phật mười phương, đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho Phật sự này của chúng con sớm được thành tựu!
Nhân đây, với danh nghĩa là trụ trì của Chùa. Thầy Khai Từ xin gửi “tâm thư kêu gọi công đức xây dựng Quan Âm Phật Đài” tới quý vị Phật tử gần xa và các mạnh thường quân. Kính mong nhận được sự phát tâm công đức của quý vị!
Mọi sự cúng dàng xin liên hệ:
Đại đức Thích Khai Từ 098.363.5525
Số tài khoản: 0141 000 849 256 – Ngân hàng: Vietcombank Hạ Long – Chủ tài khoản: Ban Trị sự GHPGVN huyện Cô Tô.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh!

💢Tuỳ hỉ chia sẻ🌼Công đức vô lượng🧧

Hội Du Lịch Cô Tô

Quá trình thành lập : Hội du lịch được thành lập 23-03-2016

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô – huyện Cô Tô – tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:  097 442 6886 – 0988.648.862 

Email: hoidulichcoto@gmail.com

Website: hiephoidulichcoto.vn